آقای دکتر حسین حاجی صادقی زاده

آقای دکتر حسین حاجی صادقی زاده

متخصص جراحی عمومی
استان یزد - شهر يزد
(56 بازدید)
نام و نام خانوادگی
آقای دکتر حسین حاجی صادقی زاده (Dr. Hosein Hajisadeghizadeh)
تخصص
متخصص جراحی عمومی
استان
یزد
شهر
يزد
هیچ مطبی ثبت نشده
آدرس
يزد - یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض
تلفن
38248000(035)
هیچ نظری ثبت نشده. برای ثبت نظر وارد شوید.

پزشکان مشابه

ایران هرنی