آقای دکتر مهربد کریمی

آقای دکتر مهربد کریمی

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)
استان تهران - شهر تهران
(22 بازدید)
نام و نام خانوادگی
آقای دکتر مهربد کریمی (Dr. Mehrbod Karimi)
تخصص
متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)
استان
تهران
شهر
تهران
هیچ مطبی ثبت نشده
هیچ مرکز درمانی ثبت نشده
هیچ نظری ثبت نشده. برای ثبت نظر وارد شوید.

پزشکان مشابه

ایران هرنی