دکتر مصطفی شیر یزدی

دکتر مصطفی شیر یزدی

متخصص جراحی عمومی
استان یزد - شهر يزد
(112 بازدید)
نام و نام خانوادگی
دکتر مصطفی شیر یزدی (Dr. Mostafa Shiryazdi)
تخصص
متخصص جراحی عمومی
استان
یزد
شهر
يزد
هیچ مطبی ثبت نشده
هیچ مرکز درمانی ثبت نشده
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پزشکان مشابه

ایران هرنی