214 متخصص جراحی عمومی ثبت شده
مرتب سازی

پیشنهاد ایران درمان

متخصص جراحی عمومی
يزد
105
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
104
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
102
متخصص جراحی عمومی
يزد
101
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
99
فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
تهران
96
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
تهران
93
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
93
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
93
فوق تخصص جراحی کودکان
تهران
92
ایران هرنی