214 متخصص جراحی عمومی ثبت شده
مرتب سازی

پیشنهاد ایران درمان

فلوشیپ پیوند کبد
تهران
84
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
84
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
تهران
81
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
80
متخصص جراحی عمومی
تهران
79
فوق تخصص جراحی کودکان
تهران
79
متخصص جراحی عمومی
تهران
78
متخصص جراحی عمومی
تهران
78
فلوشیپ جراحی دست
تهران
78
فوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس )
تهران
78
ایران هرنی