214 متخصص جراحی عمومی ثبت شده
مرتب سازی

پیشنهاد ایران درمان

فوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس )
تهران
78
فوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس )
تهران
78
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
78
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
تهران
77
متخصص جراحی عمومی
قزوين
77
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
77
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
76
فوق تخصص جراحی عروق و تروما
تهران
76
متخصص جراحی عمومی
تهران
75
فوق تخصص جراحی کودکان
تهران
75
ایران هرنی