بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد

بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد

بیمارستان
استان لرستان - شهر خرم آباد
(6 بازدید)
نام مرکز
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد (Haj Karim Asali- Khorram Abad)
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
آدرس
کوی فلسطین بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد

بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد

تلفن
34200101(066) - 34202031(066)
آدرس
کوی فلسطین بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
هیچ نظری ثبت نشده. برای ثبت نظر وارد شوید.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی