بیمارستان شاه ولی یزد

بیمارستان شاه ولی یزد

بیمارستان
استان یزد - شهر يزد
(105 بازدید)
نام مرکز
بیمارستان شاه ولی یزد (Shah Vali Hospital-Yazd)
استان
یزد
شهر
يزد
آدرس
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی
تلفن
3 الی 38211091(035)

بیمارستان شاه ولی یزد

تلفن
3 الی 38211091(035)
آدرس
خیابان دكتر حسابی، جنب دانشگاه آزاد، بیمارستان شاه ولی
هیچ نظری ثبت نشده. برای ثبت نظر وارد شوید.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی