بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

نام مرکز
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان (Ali Ebne Abitaleb Hospital- Rafsanjan)
استان
كرمان
شهر
رفسنجان
آدرس
میدان آیت ا... سعیدی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان
تلفن
6 الی 38220001(034)

بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

تلفن
6 الی 38220001(034)
آدرس
میدان آیت ا... سعیدی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی