بیمارستان قائم مشهد

بیمارستان قائم مشهد

بیمارستان
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
(29 بازدید)
نام مرکز
بیمارستان قائم مشهد (Ghaem Hospital- Mashhad)
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
آدرس
خیابان احمد آباد سابق، بیمارستان قائم

بیمارستان قائم مشهد

تلفن
9 الی 38400001(051)
آدرس
خیابان احمد آباد سابق، بیمارستان قائم
هیچ نظری ثبت نشده. برای ثبت نظر وارد شوید.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی