بیمارستان پارسا

نام مرکز
بیمارستان پارسا (Parsa Hospital)
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
میدان راه آهن، ولی عصر جنوبی، بیمارستان پارسا
تلفن
25 الی 55369724(021) - 25 الی 55384924(021)

بیمارستان پارسا

تلفن
25 الی 55369724(021) - 25 الی 55384924(021)
آدرس
میدان راه آهن، ولی عصر جنوبی، بیمارستان پارسا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی